Visie

Pedagogische visie op basis van vier opvoedingsdoelen

Gastouderopvang Up!Kids stelt zich tot doel om kinderen opvang te bieden waarin zij de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en evenwichtig mens. De Wet Kinderopvang bepaalt dat gastouderopvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. 

Om dit te bereiken is mijn werkwijze gebaseerd op de vier opvoedingsdoelen van Professor Marianne Riksen-Walraven. Zij was de eerste hoogleraar in de kinderopvang in Nederland aan de Universiteit van Amsterdam.

De 4 pedagogische doelen:

  1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.
  2. Het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie.
  3. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie.
  4. Het overdragen van waarden en normen en de ‘cultuur’ van een samenleving eigen maken.

1

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid

Gastouderopvang Up!Kids vindt het belangrijk dat een kind zich veilig voelt. Daarom wordt er gezorgd voor een sfeer van veiligheid en vertrouwen. 

Een kind heeft dit nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen en om zichzelf te durven zijn. Het kind moet de mogelijkheid krijgen gevoelens te uiten. Die gevoelens mogen er zijn. Ieder kind is anders en Up!Kids stelt de eigenheid van het kind voorop. 

Daarnaast wordt er gewerkt met vaste regels, duidelijke grenzen en herhaalde gewoontes. Dit geeft een kind houvast.

Ik kan de wereld aan met één hand, zolang jij de andere vasthoudt.